Umowa ramowa sprzedaży Praw Majątkowych jest kolejnym opracowanym przez TOE i rekomendowanym do stosowania w Polsce wzorcem standardu handlu na rynku energii w Polsce. Przedmiotem umowy jest określenie ramowych warunków sprzedaży praw majątkowych, w tym zasad zawierania i realizacji porozumień transakcyjnych, dla szerokiego spektrum świadectw pochodzenia (w tym z OZE; z kogeneracji – tzw. żółte, czerwono, fioletowe, biogazowe) oraz świadectw efektywności energetycznej. Umowa obejmuje między innymi zapisy z następujących obszarów: podstawowe zobowiązania stron, szczegółowe warunki zawierania porozumień transakcyjnych (z możliwością wyboru jedynie opcji formy pisemnej albo formy pisemnej, telefonicznej lub w sposób przyjęty na platformach obrotu), ustalanie należności za sprzedane prawa majątkowe, odpowiedzialność stron (z możliwością wyboru jednego z dwóch wariantów tzw. kary umownej), zabezpieczenia finansowe, okres obowiązywania umowy, rozstrzyganie sporów i ustalenia organizacyjne.  

Nasza strona używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych, dzięki którym możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz je zaakceptować albo masz możliwość wyłączenia ich w swojej przeglądarce. W przypadku akceptacji jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych. Od 25.05.2018 r. stosujemy także Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO). Informacja o naszych danych kontaktowych, o tym jak przetwarzamy Twoje dane oraz jak możesz skorzystać ze swoich praw w tym zakresie, znajduje się w naszych Politykach Prywatności
Polityka prywatności Rozumiem