Władzami TOE, zgodnie ze Statutem są:

 • Walne Zebranie Członków, które tworzą wszyscy Członkowie Zwyczajni
 • Rada Zarządzająca
 • Komisja Rewizyjna

Działalność statutowa realizowana jest poprzez Biuro TOE. Bieżącą działalnością Biura kieruje Dyrektor TOE.

Rada Zarządzająca
Rada Zarządzająca powoływana jest przez Walne Zebranie Członków TOE, od 26 marca 2021 roku w skład Rady wchodzą:

 • kol. Tomasz Lender - Prezes Rady Zarządzającej
 • kol. Andrzej Kreft - Wiceprezes Rady Zarządzającej
 • kol. Janusz Moroz - Wiceprezes Rady Zarządzającej
 • kol. Robert Rutowicz - Wiceprezes Rady Zarządzającej
 • kol. Arkadiusz Zieleźny - Wiceprezes Rady Zarządzającej
 • kol. Dariusz Bliźniak
 • kol. Jan Chlebowicz 
 • kol. Krzysztof Czajka 
 • kol. Tomasz Górski 
 • kol. Grzegorz Kinelski 
 • kol. Marek Krzysteczko
 • kol. Janusz Kurzak 
 • kol. Tomasz Siwak 
 • kol. Rafał Soja 
 • kol. Beata Stępniak 
 • kol. Iwona Ustach 
 • kol. Grzegorz Ziętek 

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna powoływana przez Walne Zebranie Członków od 24 marca 2022 r. składa się z 3 następujących osób:

 • kol. Daniel Borkowski
 • kol. Waldemar Gochnio 
 • kol. Michał Sznycer 
Nasza strona używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych, dzięki którym możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz je zaakceptować albo masz możliwość wyłączenia ich w swojej przeglądarce. W przypadku akceptacji jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych. Od 25.05.2018 r. stosujemy także Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO). Informacja o naszych danych kontaktowych, o tym jak przetwarzamy Twoje dane oraz jak możesz skorzystać ze swoich praw w tym zakresie, znajduje się w naszych Politykach Prywatności
Polityka prywatności Rozumiem