Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Członka Stowarzyszenia przyjmuje Rada Zarządzająca po złożeniu pisemnej rekomendacji udzielonej przez trzech Członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na Członków:

  • zwyczajnych,
  • wspierających,
  • honorowych.

Członkowie zwyczajni
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia. Według stanu na koniec listopada 2022 roku w TOE było 256 członków zwyczajnych.

Członkowie wspierający
Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc materialną, określoną uchwałą Walnego Zebrania TOE. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela. Członek wspierający ma prawo wskazywania swojego przedstawiciela do Rady Zarządzającej, jak również prawo do odwołania w każdej chwili wskazanego przez siebie Członka Rady Zarządzającej. Członkami wspierającymi TOE są następujące spółki:

 

 
Nasza strona używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych, dzięki którym możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz je zaakceptować albo masz możliwość wyłączenia ich w swojej przeglądarce. W przypadku akceptacji jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych. Od 25.05.2018 r. stosujemy także Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO). Informacja o naszych danych kontaktowych, o tym jak przetwarzamy Twoje dane oraz jak możesz skorzystać ze swoich praw w tym zakresie, znajduje się w naszych Politykach Prywatności
Polityka prywatności Rozumiem