W dniu 28 marca 2018 r. w Warszawie, w hotelu Gromada, odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków TOE. 

Zrealizowano następujący porządek obrad: 

1. Wybór Przewodniczącego Zebrania, Członków Komisji Wyborczo – Skrutacyjnej oraz protokolanta Walnego Zebrania Członków TOE. 
2. Podjęcie uchwały w sprawie Sprawozdania z działalności TOE w 2017 roku.
3. Podjęcie uchwały w sprawie Sprawozdania finansowego TOE za 2017 rok.
4. Podjęcie uchwały w sprawie Sprawozdania z działalności Rady Zarządzającej TOE w 2017 roku.
5. Podjęcie uchwały w sprawie Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej TOE w 2017 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia skwitowania Członkom Rady Zarządzającej XIII kadencji z wykonania obowiązków za rok 2017.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia skwitowania Członkom Rady Zarządzającej XIV kadencji z wykonania obowiązków za rok 2017.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia skwitowania Członkom Komisji Rewizyjnej XIII kadencji z wykonania obowiązków za rok 2017.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia skwitowania Członkom Komisji Rewizyjnej XIV kadencji z wykonania obowiązków za rok 2017.
10. Podjęcie uchwały w sprawie Programu działania Stowarzyszenia na 2018 rok.
11. Ustalenie wysokości wpisowego i składek członkowskich w 2018 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie Zasad gospodarki finansowej TOE, budżetu na rok 2018.
13. Zmiany w składzie Rady Zarządzającej XIV kadencji – uzupełnienie składu Rady.
14. Powołanie Członków Komisji Rewizyjnej XV kadencji.
15. Wolne wnioski.

Dokumenty

Formularz logowania

Nasza strona używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych, dzięki którym możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz je zaakceptować albo masz możliwość wyłączenia ich w swojej przeglądarce. W przypadku akceptacji jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych. Od 25.05.2018 r. stosujemy także Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO). Informacja o naszych danych kontaktowych, o tym jak przetwarzamy Twoje dane oraz jak możesz skorzystać ze swoich praw w tym zakresie, znajduje się w naszych Politykach Prywatności
Polityka prywatności Rozumiem