Do góry

Wybrane dokumenty 2008

08.06.17 - Rozporządzenie Prezesa RM zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach

08.06.16 - Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego

08.06.04 - Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków technicznych kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów komunalnych jako energii z odnawialnego źródła energii

08.06.03 - Projekt ustawy o podatku akcyzowym. Dodatkowe dokumenty do ustawy na: www.mf.gov.pl

08.05.26 - Stanowisko TOE w sprawie kluczowych problemów sektora elektroenergetycznego w Polsce

 
 
Powered by Phoca Download

Dokumenty

Formularz logowania