Do góry

Wybrane dokumenty 2007

07.08.23 - Pisma w sprawie komunikatu KNF z dnia 15.05.07 oraz wszczętego na wniosek KNF dochodzenia przeciwko wybranym spółkom obrotu

07.07.23 - Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła

07.07.20 - Projekt rozporządzenia MG w sprawie przetargu na budowę nowych mocy wytwórczych energii elektrycznej lub na realizację przedsięwzięć zmniejszających zapotrzebowanie na energię elektryczną

07.07.19 - Założenia do ustawy o efektywności energetycznej

07.07.02 - Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną

14.06.07 - Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia tych świadectw...

07.05.25 - Projekt ustawy o podatku akcyzowym

 
 
Powered by Phoca Download

Dokumenty

Formularz logowania