Kampania edukacyjno-informacyjna organizowana przez Towarzystwo Obrotu Energią pod honorowym patronatem Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki a także Federacji Konsumentów ma na celu:

 • propagowanie wiedzy o rynku energii elektrycznej i gazu poprzez działania edukacyjno-informacyjne,
 • budowanie konkurencyjnego rynku sprzedaży energii elektrycznej i gazu w oparciu o zasady fair play,
 • podnoszenie świadomości wśród Klientów najbardziej narażonych na działania firm stosujących nieuczciwe praktyki rynkowe,
 • w poszczególnych edycjach również wskazanie firm stosujących Kodeks Dobrych Praktyk (wraz z Regulaminem jego stosowania) oraz posiadających Certyfikat TOE, które gwarantują Klientom przejrzyste i jasne zasady współpracy.

Kampania  skierowana  jest  do wszystkich osób  fizycznych  (gospodarstw  domowych) z powodu zagrożeń płynących  z braku informacji  odnośnie  przysługujących  im praw w zakresie  podpisywania  umów  sprzedaży energii  elektrycznej  i gazu.

W ramach powyższych działań proponujemy Państwu zapoznanie się z Poradnikiem Świadomego Klienta, gdzie pragniemy przedstawić najważniejsze prawa przysługujące Klientom w momencie zawierania umowy sprzedaży energii elektrycznej. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią, mając nadzieję, że wiedza w nim zawarta pozwoli Państwu dokonywać wyborów z lepszym rozeznaniem.

Rok 2014 był rokiem uruchomienia pierwszej edycji kampanii informacyjno-edukacyjnej, dzięki której Klienci dowiedzieli się, na co zwracać uwagę przy zawieraniu umów.

Kontynuując coroczne działania w roku 2015 postanowiliśmy dokonać uroczystego wręczenia Certyfikatów Sprzedawcy Energii Towarzystwa Obrotu Energią pierwszym Spółkom, które przystąpiły do Kodeksu.

W roku 2016, 2017, 2018, 2019, a także w latach 2020-2021 pragniemy nadal szerzyć wiedzę o możliwości bezpiecznej zmiany sprzedawcy energii elektrycznej i gazu. 

W latach 2020-2021 roku kampanię wspierają:

                               

                        

 

PORADNIK ŚWIADOMEGO KLIENTA

Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej i gazu

Obecnie każdy z nas może zmienić swojego sprzedawcę energi elektrycznej czy gazu. Wystarczy wybrać ofertę, która bardziej nam odpowiada i podpisać umowę z nowym sprzedawcą. Ważne jednak by nie robić tego pochopnie - decyzję należy podjąć świadomie i nie podpisywać żadnych dokumentów bez ich dokładnego przeczytania.

Uważaj na nieuczciwych sprzedawców prądu i gazu

Jak w każdej branży zdarzają się firmy, które wykorzystują niewiedzę potencjalnych klientów i zawierają z nimi umowy często dla nich niekorzystne. Zdarza się nawet, że klienci nie są świadomi zmiany sprzedawcy prądu czy też gazu. Dzieje się tak najczęściej, gdy nieświadomi istnienia konkurencyjnych firm na rynku energii każdego przedstawiciela firmy energetycznej traktują jak „inkasenta” czy „pana z elektrowni”, których wizyta w domu czy prośba o podpis nie dziwi i nie budzi podejrzeń. Dlatego też zawsze sprawdzaj kim jest i jaką firmę reprezentuje akwizytor.

Jak ustrzec się przed zawarciem niekorzystnej umowy?

 1. Weryfikuj
  Po pierwsze - zawsze sprawdzaj jaką firmę reprezentuje handlowiec. Poproś o okazanie pełnomocnictwa do zawierania umów oraz dokumentu tożsamości. Pomocna będzie również weryfikacja identyfikatora lub legitymacji służbowej (sprzedawca ma obowiązek okazać Ci te dokumenty). Możesz też sprawdzić, czy dany sprzedawca reprezentuje firmę posiadającą Certyfikat Wiarygodnego Sprzedawcy Energii Towarzystwa Obrotu Energią.

  Pamiętaj - nie podawaj żadnych danych osobom, których tożsamości nie potwierdziłeś.

 2. Dokładnie czytaj i analizuj
  Po zweryfikowaniu danych sprzedawcy, jeśli jesteś zainteresowany skorzystaniem z oferty innej firmy i zmianą sprzedawcy energii, dokładnie przeanalizuj przedstawioną ofertę i dokumenty, które sprzedawca przekazuje  Ci do podpisu.

  Co sprawdzić w ofercie?
  Przede wszystkim zastanów się, czy oferta jest zgodna z Twoimi oczekiwaniami a następnie sprawdź dokładnie warunki umowy, np:

  • czy ceny zawierają podatek VAT,
  • jakie są opcje płatności (w tym termin i sposób dokonywania płatności),
  • jaki jest okres obowiązywania umowy i warunki jej wypowiedzenia oraz czy jest ona przedłużana automatycznie.

   Nie wahaj się zapytać sprzedawcę o takie kwestie jak:
    
  • wysokość opłat stałych (np. opłaty abonamentowej lub handlowej),
  • dodatkowe opłaty, inne płatne usługi (np. dodatkowe ubezpieczenie) i kary umowne Wszystkie te pozycje mogą wpłynąć na wysokość Twojego rachunku za energię.
 3. Zanim zawrzesz umowę z nowym sprzedawcą ZAWSZE:
  • zastanów się, czy ta oferta jest dla Ciebie korzystna,
  • dokładnie przeanalizuj wszystkie dokumenty, w tym umowę, jakie zostaną Ci przekazane do podpisu,
  • upewnij się czy na przedstawionych dokumentach, ofertach lub umowach widnieją dane firmy, której przedstawicielem jest sprzedawca,
  • daj sobie czas na dokładne przeczytanie dokumentów (w tym umowy) - nie musisz ich podpisywać od razu. Zawsze możesz poprosić o  ich pozostawienie i umówić się na ewentualne podpisanie nowej umowy dopiero po przeanalizowaniu jej treści.

Twoje prawa:

 • przyszły sprzedawca powinien poinformować Cię na piśmie o prawie odstąpienia od umowy i wręczyć Ci wzór tego oświadczenia,
 • możesz odstąpić od umowy zawartej poza lokalem sprzedawcy lub na odległość, tj. podpisanej u Ciebie w domu lub zawartej przez telefon, w terminie 14 dni od jej podpisania bez podawania przyczyn i bez ponoszenia żadnych kosztów z tego tytułu,
 • odstąpienie od umowy może nastąpić:
  - poprzez wysłanie listu poleconego z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy,
  - osobiście bezpośrednio w lokalu sprzedawcy
 • jeżeli minęło więcej niż 14 dni od daty podpisania umowy a zostałeś wprowadzony w błąd przez przedstawiciela sprzedawcy, pamiętaj, że masz możliwość uchylenia się od skutków zawarcia umowy, składając (listem poleconym lub osobiście) sprzedawcy  oświadczenie  wraz ze wskazaniem wszystkich  okoliczności, które świadczą o błędzie. W swoim oświadczeniu opisz dokładnie całą sytuację oraz wskaż argumenty podane przez przedstawiciela, które nie były zgodne z prawdą, a które spowodowały podjęcie przez Ciebie decyzji o podpisaniu umowy.
 • zawsze możesz skontaktować się ze swoim dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej, jeśli coś wzbudzi Twoje zastrzeżenia lub pytania.

Szczególną ostrożność zachowaj zawsze, gdy:

 • przedstawiciel wzbrania się przed zostawieniem egzemplarza podpisanej umowy,
 • na dokumentach niewidoczne są dane firmy, którą reprezentuje,
 • nie jesteś w stanie zweryfikować jaką firmę reprezentuje przedstawiciel handlowy,
 • jesteś namawiany do szybkiego podpisania umowy, np. pod pretekstem promocji,
 • sprzedawca obiecuje ci niższą stawkę opłaty za energię, ale nie informuje o innych dodatkowych opłatach i karach oraz dodatkowo płatnych usługach (np. dodatkowym ubezpieczeniu),
 • jesteś proszony o pokazanie ostatniego rachunku za energię (na rachunku można sprawdzić informacje o rodzajach usług i opłatach za te usługi) i dano Ci do podpisania kilka lub kilkanaście dokumentów.

Jeżeli korzystasz z komunikacji telefonicznej lub internetowej:

 • uważnie sprawdzaj, kto jest nadawcą wiadomości SMS i e-mail. Zwróć uwagę na literówki w nazwie,
 • nie klikaj w link, który wygląda podejrzanie. Jeśli to zrobiłeś, nie podawaj na stronie swoich danych i haseł,
 • jeżeli posiadasz konta w serwisach internetowych, zabezpiecz je mocnym hasłem. Pamiętaj, aby hasło było trudne do odgadnięcia i inne dla każdego serwisu, internetowego. Powinno zawierać znaki specjalne (np. @  #  $  %), małe i wielkie litery oraz cyfry,
 • zawsze ustawiaj własne hasła. Pamiętaj, żeby zmienić to, które jest nadane automatycznie, kiedy się rejestrujesz. Warto co jakiś czas zmieniać hasło, koniecznie, jeśli obawiasz się, że wpadło w niepowołane ręce.

Baza przedsiębiorstw posiadających koncesje, w tym na obrót energią elektryczną, znajduje się na stronie URE.  

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA:

 1. Dlaczego powinniśmy zwracać uwagę na to, z jakimi firmami podpisujemy umowę na sprzedaż energii elektrycznej lub gazu?
  Zdarzają się przypadki nieuczciwych praktyk rynkowych, dlatego należy uważnie czytać wszystkie dokumenty, które podpisujemy. Należy również upewnić się, że umowa zawiera dokładnie taką ofertę, o jakiej mówi handlowiec i nie ma tam innych ukrytych opłat za usługi, o których nie zostaliśmy poinformowani, np. ubezpieczenie. 

  Pamiętaj, aby ustrzec się przed tym, należy dokładnie zweryfikować  jaką firmę reprezentuje handlowiec oraz dokładnie wczytać się w treść umowy, którą podpisujesz.
   
 2. Czy mogę zrezygnować z umowy, którą właśnie podpisałem/am?
  Tak. Każdy ma prawo zrezygnować z podpisanej umowy.

  Pamiętaj, masz 14 dni na odstąpienie od umowy w momencie, kiedy zawarłeś ją poza lokalem sprzedawcy lub na odległość, czyli np. u siebie w domu.
   
 3. Jak mogę zweryfikować handlowca?
  Każdy handlowiec przychodzący do Twojego domu ma obowiązek okazania identyfikatora lub legitymacji służbowej oraz poinformowania, jaką firmę reprezentuje. Ma również obowiązek posiadania i okazania pełnomocnictwa do zawierania umów.

  Pamiętaj, jeśli nie masz pewności co do intencji akwizytora, nie podawaj mu swoich danych osobowych.
   
 4. Na jakie informację muszę zwracać uwagę czytając umowę? Na jakie dane z umowy zwrócić szczególną uwagę?
  Umowa powinna zawierać widoczne i czytelne dane firmy, a oferowane ceny powinny uwzględniać podatek VAT.

  Pamiętaj, sprawdź czy umowa nie zawiera dodatkowych opłat, np. za ubezpieczenie, zwróć uwagę, jaki jest czas obowiązywania umowy i warunki jej wypowiedzenia.
   
 5. Co powinno wzbudzić moją szczególną czujność?
  Szczególną uwagę zwróć, gdy jesteś namawiany do szybkiego podpisania umowy, np. pod pretekstem promocji lub  handlowiec  proponuje  bardzo niską  stawkę za  energię  elektryczną lub  gaz nie  informując  jednocześnie  o innych opłatach.

  Pamiętaj, przed podpisaniem jakiegokolwiek dokumentu należy dokładnie zapoznać się z jego treścią. Zawsze możesz poprosić o czas do namysłu i zastanowić się, czy oferowane warunki odpowiadają Twoim oczekiwaniom.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA POTENCJALNEGO NARUSZENIA DOBRYCH PRAKTYK SPRZEDAWCÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ

 
 
Nasza strona używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych, dzięki którym możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz je zaakceptować albo masz możliwość wyłączenia ich w swojej przeglądarce. W przypadku akceptacji jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych. Od 25.05.2018 r. stosujemy także Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO). Informacja o naszych danych kontaktowych, o tym jak przetwarzamy Twoje dane oraz jak możesz skorzystać ze swoich praw w tym zakresie, znajduje się w naszych Politykach Prywatności
Polityka prywatności Rozumiem