Up

Wybrane dokumenty 2020

20.09.17. Uwagi TOE do projektu ustawy o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym

20.09.04. Pismo TOE w sprawie wpływu tzw. obliga giełdowego na poziom importu energii elektrycznej w ramach wymiany międzysystemowej

20.08.27. Uwagi TOE do projektu rozporządzenia Ministra Klimatu zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
20.08.21. Uwagi ogólne TOE do projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

20.08.18. Uwagi TOE do projektu ustawy o zmianie ustawy o rynku mocy

20.08.17. Pismo TOE do PSE SA w sprawie wyłączenia z pierwszego etapu oraz przeniesienia na drugi zmian ustalania cen niezbilansowania

20.06.25. Rynek energii elektrycznej i gazu w Polsce - stan na 31 marca 2020. Raport TOE

20.05.29. Uwagi TOE do projektu rozporządzenia w sprawie dokonywania rejestracji, bilansowania i udostępniania danych pomiarowych oraz rozliczeń spółdzielni energetycznych (projekt z 7.05.2020 r.)

20.05.29. Uwagi TOE do projektu rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych, warunków przyłączenia oraz współpracy mikroinstalacji z systemem elektroenergetycznym (projekt z 14.05.2020 r.).

20. 05.29. Uwagi TOE do projektu rozporządzenia w sprawie dokonywania rejestracji, bilansowania i udostępniania danych pomiarowych oraz rozliczeń prosumentów energii odnawialnej (projekt z dnia 16.04.2020 r.)

20.05.15. Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 - art. 31zzh

20.05.15. Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmian ie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

20.05.06. Uwagi TOE do projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 28 kwietnia 2020 r.)

20.03.16. Uwagi TOE do projektu ustawy o rekompensatach z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej w 2020 r.

 
 
Powered by Phoca Download
Nasza strona używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych, dzięki którym możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz je zaakceptować albo masz możliwość wyłączenia ich w swojej przeglądarce. W przypadku akceptacji jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych. Od 25.05.2018 r. stosujemy także Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO). Informacja o naszych danych kontaktowych, o tym jak przetwarzamy Twoje dane oraz jak możesz skorzystać ze swoich praw w tym zakresie, znajduje się w naszych Politykach Prywatności
Polityka prywatności Rozumiem